Archiwum kategorii: Zasady gry

Zasady

Gra w minigolfa odbywa się na ścieżkach wykonanych z betonu. Długość tych ścieżek to 12 metrów. Jedynym wyjątkiem jest ścieżka oznaczona numerkiem 7, której długość wynosi aż 25 metrów.

W tym przypadku, odległość od punktu uderzenia do punktu lądowania piłeczka pokonuje w powietrzu. Pole do minigolfa składa się z osiemnastu, kolejno ponumerowanych stanowisk, które trzeba pokonać w oznaczonej kolejności. W czasie zawodów stanowiska te pokonuje się kilkukrotnie według wcześniej ustalonego regulaminu i zasad. Każdy gracz kończy grę na konkretnym stanowisku po wbiciu piłeczki do dołka.

Każdy gracz ma pulę sześciu uderzeń na wbicie piłeczki do dołka. Jeśli po sześciu uderzeniach piłeczka nie zostanie wbita do dołka, gracz otrzymuje dodatkowy punkt karny (razem 7) i przechodzi do następnego stanowiska. Na każdej ścieżce (stanowisku) wymalowane są specjalne linie.